NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61162-420 (326790)

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61162-420
: 326790
: 88132
: 1.10.2002
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN