NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61162-3 (326790)

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A2 do 25.8.2017).

NORMA vydána dne 1.3.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61162-3
: 326790
: 107735
: 1.3.2009
: 25
: 75 g (0.17 )
:
Kategorie: Technické normy STN