NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-6-8 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-8: Špecifikácia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 8 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-6-8
: 184020
: 106897
: 1.11.2008
: 110
: 361 g (0.80 )
:
Kategorie: Technické normy STN