NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-6-5 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-5: Špecifikácia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 5 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-6-5
: 184020
: 120288
: 1.4.2015
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN