NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-6-2 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-2: Špecifikácia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 2 (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 25.7.2022).

NORMA vydána dne 1.4.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-6-2
: 184020
: 120285
: 1.4.2015
: 114 g (0.25 )
:
Kategorie: Technické normy STN