NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-6-18 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-18: Špecifikácia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 18 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-6-18
: 184020
: 116087
: 1.10.2012
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN