NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-6-17 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-17: Špecifikácia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 17 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-6-17
: 184020
: 106906
: 1.11.2008
: 78
: 234 g (0.52 )
:
Kategorie: Technické normy STN