NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-6-12 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-12: Špecifikácia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 12 (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 25.7.2022).

NORMA vydána dne 1.4.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-6-12
: 184020
: 120291
: 1.4.2015
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN