NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-5-5 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-5: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 5 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-5-5
: 184020
: 120044
: 1.2.2015
: 141 g (0.31 )
:
Kategorie: Technické normy STN