NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-5-16 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-16: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 16 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-5-16
: 184020
: 106621
: 1.10.2008
: 39
: 117 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy STN