NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-4-13 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-13: Špecifikácia protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 13 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-4-13
: 184020
: 120271
: 1.4.2015
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN