NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-3-4 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-4: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 4 (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 29.5.2022).

NORMA vydána dne 1.4.2015

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-3-4
: 184020
: 120257
: NEPLATNÁ
: 1.4.2015
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN