NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-3-17 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-17: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 17 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-3-17
: 184020
: 106591
: 1.10.2008
: 37
: 111 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN