NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-3-13 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-13: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 13 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-3-13
: 184020
: 120259
: 1.4.2015
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN