NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61158-3-11 (184020)

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-11: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 11 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61158-3-11
: 184020
: 106586
: 1.10.2008
: 43
: 129 g (0.28 )
:
Kategorie: Technické normy STN