NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61143-2 (356222)

Elektrické meracie prístroje. Zapisovače X-t. Časť 2: Odporúčané doplňujúce skúšobné metódy (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.3.2002

Znění normy v původním jazyce -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61143-2
: 356222
: 84978
: 1.3.2002
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61143-2 (356222):

Táto časť IEC 1143 musí byť používaná s časťou 1 normy a s IEC 51-9:1988. Táto časť uvádza podrobné údaje o skúškach špecifických pre zapisovače X-t.