NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61131-2 (187050)

Programovateľné regulátory. Časť 2: Požiadavky na zariadenia a skúšky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61131-2
: 187050
: 105263
: 1.2.2008
: 134
: 433 g (0.95 )
:
Kategorie: Technické normy STN