NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61115 (356540)

Vyjadrenie spôsobilosti vzorkovacích systémov pre analyzátory procesov (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.11.2001

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61115
: 356540
: 84565
: 1.11.2001
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61115 (356540):

Táto medzinárodná norma stanovuje skúšky ktoré sa majú prevádzať pre určovanie funkčných vlastností systému panipulácia zo vzorky.