NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61110 (326782)

Navigačný systém Omega a diferenciálne prijímače Omega pre lode. Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok.

NORMA vydána dne 1.9.2000

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61110
: 326782
: 79581
: 1.9.2000
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61110 (326782):

Táto medzinárodná norma špecifikuje minimálne požiadavky na funkčnú spôsobilosť a skúšobné metódy lodných prijímačov pre navigačné systémy Omega.