NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61076-4-115 (354621)

Konektory pre elektronické zariadenia. Časť 4-115: Konektory na dosky s plošnými spojmi. Prepájací konektor pre zariadenie InfiniBand (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61076-4-115
: 354621
: 93529
: 1.3.2004
: 70
: 210 g (0.46 )
:
Kategorie: Technické normy STN