NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61076-4-114 (354621)

Konektory pre elektronické zariadenia. Časť 4-114: Konektory na dosky s plošnými spojmi. Podrobná špecifikácia pre nepriame konektory s integrovaným tienením a s modulovou sieťou 1 mm x 1,5 mm (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61076-4-114
: 354621
: 92825
: 1.1.2004
: 47
: 141 g (0.31 )
:
Kategorie: Technické normy STN