NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61076-4-102 (354621)

Konektory so stanovenou kvalitou na použitie v jednosmerných nízkofrekvenčných analógových a číslicových rýchlych dátových aplikáciách. Časť 4: Konektory pre dosky s plošnými spojmi. Oddiel 102: Podrobná špecifikácia na dve samostatné pripájacie časti konektorov na viacnásobné použitie v zasúvacích jednotkách s predchádzajúcim stredením, kódovaním a predstihom a vybavené metrickou sieťou podľa IEC 60917 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61076-4-102
: 354621
: 17288
: 1.5.2001
: 38
: 114 g (0.25 )
:
Kategorie: Technické normy STN