NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61076-3-116 (354621)

Konektory pre elektronické zariadenia. Požiadavky na výrobok. Časť 3-116: Pravouhlé konektory. Ochranné kryty na 8-pólové tienené i netienené konektory do priemyselných prostredí pre frekvencie do 600 MHz obsahujúce rozhranie podľa IEC 60603-7. Variant 13 súvisiaci s IEC 61076-3-106. Blokovacia páčka (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61076-3-116
: 354621
: 108424
: 1.7.2009
: 27
: 81 g (0.18 )
:
Kategorie: Technické normy STN