NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61076-3-001 (354621)

Konektory pre elektronické zariadenia. Požiadavky na výrobok. Časť 3-001: Pravouhlé konektory. Vzorová predmetová špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61076-3-001
: 354621
: 108425
: 1.7.2009
: 82
: 277 g (0.61 )
:
Kategorie: Technické normy STN