NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61076-1 (354621)

Konektory pre elektronické zariadenia. Požiadavky na výrobok. Časť 1: Všeobecná špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 15.2.2022).

NORMA vydána dne 1.2.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61076-1
: 354621
: 102920
: 1.2.2007
: 31
: 93 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN