NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61075 (326780)

Prijímače Loran-C pre lode. Minimálne požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok.

NORMA vydána dne 1.1.2000

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61075
: 326780
: 14600
: 1.1.2000
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61075 (326780):

Táto medzinárodná norma špecifikuje minimálne požiadavky na funkčnú spôsobilosť a typové skúšky pre lodné prijímače systému Loran-C.