NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61069-8 (180451)

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 8: Posudzovanie nedefinovaných vlastností systému (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61069-8
: 180451
: 124356
: 1.3.2017
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN