NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61058-2-6 (354107)

Spínače na spotrebiče. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na spínače používané v elektrickom ručnom náradí, prenosnom náradí a strojových zariadeniach pre trávnik a záhradu (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 28.12.2021).

NORMA vydána dne 1.4.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61058-2-6
: 354107
: 124459
: 1.4.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN