NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61058-2-5 (354107)

Spínače na spotrebiče. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na voliče.

NORMA vydána dne 1.10.2011

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61058-2-5
: 354107
: 114112
: 1.10.2011
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61058-2-5 (354107):

Táto medzinárodná norma platí pre voliče na spotrebiče (mechanické alebo elektronické) ovládané rukou, nohou alebo inou ľudskou činnosťou, slúžiace na ovládanie alebo riadenie elektrických spotrebičov a iných zariadení pre domácnosť alebo na podobné účely, s menovitým napätím neprevyšujúcim 480 V a menovitým prúdom neprevyšujúcim 63 A.Tieto voliče sú určené na ovládanie osobou cez ovládací člen alebo aktiváciou snímacej jednotky. Ovládací člen alebo snímacia jednotka môže byť integrálnou súčasťou spínača alebo môžu byť usporiadané ako samostatné jednotky vo fyzickom alebo elektrickom zmysle a môžu súčasne zahŕňať prenos signálu, napríklad elektrický, optický, akustický alebo tepelný, medzi ovládacím členom alebo snímacou jednotkou a spínačom.Voliče, ktoré majú v sebe zahrnuté aj dodatočné riadiace funkcie ovládané činnosťou spínača spadajú do rozsahu použitia tejto normy.