NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61041-3 (368450)

Videomagnetofóny na neprofesionálne použitie. Metódy merania. Časť 3: Charakteristiky zvukového FM záznamu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61041-3
: 368450
: 18073
: 1.8.2001
: 29
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN