NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61029-2-8 (361580)

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na jednovretenové zvislé frézovačky.

NORMA vydána dne 1.10.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61029-2-8
: 361580
: 111746
: 1.10.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 61029-2-8 (361580):

Táto európska norma platí na prenosné jednovretenové zvislé frézovačky, ktoré majú maximálny priemer frézovacej hlavy najviac 200 mm, určené na frézovanie dreva a podobných materiálov vrátane materiálov s plastovou lamináciou alebo plastovými okrajmi pomocou ručného posuvu.