NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61029-2-11 (361580)

Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na kombinované pokosové a stolové kotúčové píly.

NORMA vydána dne 1.9.2013

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61029-2-11
: 361580
: 117358
: 1.9.2013
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN