NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61021-2 (351920)

Zostavy plechov jadier transformátorov a induktorov pre telekomunikačné a elektronické zariadenia. Časť 2: Elektrické charakteristiky jadier z plechov YEE 2 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61021-2
: 351920
: 17941
: 1.8.2001
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN