NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 61008-1 (354182)

Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné použitie (RCCB). Časť 1: Všeobecné pravidlá. (Norma sa môže používať bez zmeny A1 a A2 do 4.8.2017, bez zmeny A11 do 6.7.2018 a bez zmeny A12 do 14.2.2020).

NORMA vydána dne 1.9.2013

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 61008-1
: 354182
: 117510
: 1.9.2013
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN