NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60958-4-2 (368303)

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 4-2: Profesionálne účely. Metadáta a subkód (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60958-4-2
: 368303
: 123689
: 1.11.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN