NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60952-1 (364340)

Letecké batérie. Časť 1: Všeobecné skúšobné požiadavky a úrovne prevádzkových vlastností (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60952-1
: 364340
: 118822
: 1.4.2014
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN