NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60947-3 (354101)

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie. (Norma sa môže používať bez zmeny A2 do 31.8.2018).

NORMA vydána dne 1.2.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60947-3
: 354101
: 110037
: 1.2.2010
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60947-3 (354101):

Táto časť IEC 60947 platí pre spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie určené na používanie v distribučných obvodoch a motorových obvodoch, ktorých menovité striedavé napätie neprevyšuje 1 000 V alebo jednosmerné napätie neprevyšuje 1 500 V.