NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60939-2-2 (358281)

Zostavené filtre na potlačenie vysokofrekvenčného rušenia. Časť 2-2: Vzorová predmetová špecifikácia. Pasívne filtre na potlačenie elektromagnetického rušenia. Filtre, pre ktoré sú požadované bezpečnostné skúšky (len bezpečnostné skúšky) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60939-2-2
: 358281
: 98776
: 1.7.2005
: 17
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN