NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60931-1 (358203)

Paralelné výkonové kondenzátory nesamoregeneračného typu pre striedavé siete s menovitým napätím do 1 kV vrátane. Časť 1: Všeobecne. Zhotovenie, skúšanie a dimenzovanie. Bezpečnostné požiadavky. Pokyny na montáž a prevádzku.

NORMA vydána dne 1.1.2002

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60931-1
: 358203
: 82414
: 1.1.2002
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60931-1 (358203):

Táto časť IEC 60931 platí pre jednotky a batérie určené na použitie predovšetkým na zlepšenie účinníka striedavých výkonových systémov do 1000 V menovitého napätia pre kmitočet od 15 Hz do 60 Hz.