NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60921 (360512)

Predradníky trubicových žiariviek. Prevádzkové požiadavky.

NORMA vydána dne 1.2.2006

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60921
: 360512
: 100024
: 1.2.2006
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60921 (360512):

Táto norma špecifikuje prevádzkové požiadavky na predradníky (okrem odporových typov) so striedavým napájaním až do 1 000 V pri 50 Hz alebo 60 Hz spojené s trubicovými žiarivkami s predžeravenými katódami, ktoré sa prevádzkujú so štartérom alebo zapaľovačom, alebo bez neho a majú menovité príkony, rozmery a parametre podľa noriem IEC 60081 a IEC 60901. Vzťahuje sa na kompletné predradníky a na ich súčiastky, ako sú rezistory, transformátory a kondenzátory.