NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60917-2-3 (188002)

Modulové usporiadanie stavebných konštrukcií elektronických zariadení. Časť 2-3: Čiastková špecifikácia. Rozhranie v usporiadaní rozmerov zariadení s krokom 25 mm. Rozšírená podrobná špecifikácia. Rozmery kostier, panelových jednotiek, zadných dosiek, čelných panelov a zásuvných jednotiek (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60917-2-3
: 188002
: 103106
: 1.3.2007
: 45
: 135 g (0.30 )
:
Kategorie: Technické normy STN