NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60917-2-1 (188002)

Modulové usporiadanie stavebnicových konštrukcií elektronických zariadení. Časť 2: Špecifikácia. Rozhranie - Koordinácia rozmerov pre 25 mm prax. Oddiel 1: Podrobná špecifikácia. Rozmery skríň a stojanov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60917-2-1
: 188002
: 17831
: 1.8.2001
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN