NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60917-1 (188002)

Modulové usporiadanie stavebnicových konštrukcií elektronických zariadení. Časť 1: Kmeňová norma (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 18.10.2022).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60917-1
: 188002
: 17829
: 1.8.2001
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN