NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60908 (368405)

Záznam zvuku. Systém digitálneho záznamu zvuku na kompaktný disk (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 2.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60908
: 368405
: 18069
: 2.8.2001
: 109
: 358 g (0.79 )
:
Kategorie: Technické normy STN