NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60893-2 (346570)

Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 2: Skúšobné metódy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60893-2
: 346570
: 97097
: 1.1.2005
: 37
: 111 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN