NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60875-1 (359230)

Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Optovláknové odbočnice bez selekcie vlnovej dĺžky. Časť 1: Kmeňová špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60875-1
: 359230
: 122187
: 1.1.2016
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN