NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60870-6-501 (334600)

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Oddiel 501: Definície služieb TASE.1 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60870-6-501
: 334600
: 17868
: 1.8.2001
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy STN