NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60870-2-2 (334600)

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 2: Prevádzkové podmienky. Oddiel 2: Podmienky prostredia (klimatické, mechanické a ďalšie neelektrické vplyvy).

NORMA vydána dne 1.6.2002

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60870-2-2
: 334600
: 82656
: 1.6.2002
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60870-2-2 (334600):

Táto norma platí pre zariadenia a systémy diaľkového ovládania so sériovým prenosom bitovo kódovaných údajov, určené na sledovanie a riadenie geograficky rozľahlých procesov.