NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60846-1 (356608)

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie priestorového a/alebo smerového dávkového ekvivalentu (resp. príkonu priestorového a smerového dávkového ekvivalentu) a/alebo prístroje na monitorovanie röntgenového, beta a gama žiarenia. Časť 1: Prenosné prístroje na meranie a monitorovanie určené pre pracovisko a okolie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60846-1
: 356608
: 120751
: 1.6.2015
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN