NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60835-3-1 (367630)

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 1: Všeobecne (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60835-3-1
: 367630
: 16024
: 1.6.2000
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN